Vui Trung Thu 2020

Vì dịch Covid 19 nên các con không được vui Trung Thu tại sân trường để xem lân.Nhưng không sao năm nay các con được vui trung thu tại chính lớp học của mình cùng với 2 cô và các bạn cũng rất vui và hoành tráng lắm nè 😄