Thành Lập Chi Đoàn Trường MN ĐồRêMí

Thành lập Chi Đoàn trường MN Đồ Rê Mí 😁