Phần thi của các bạn nhỏ tại HKPĐ lần 5

Các con đã thể hiện phần thi của mình quá xuất sắc.. 😍