Các cô trường MN Đồrêmí xin góp chút tình yêu cho đời

Công tác thiện nguyện của cán bộ và giáo viên Trường MN Đồrêmí