Các bạn nhỏ đi thi aerobic cấp Quận

Các bạn nhỏ Đồ Rê Mí đã hoàn thành tốt bài thi Aerobic cấp Quận và đem về giải Nhất- đại diện Quận Liên Chiểu tham gia thi Thành Phố sắp đến 😍😍. Chúc mừng các bạn nhỏ, chúc mừng trường ĐồRêMí