A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình học Tiếng Anh - Lớp giáo viên nước ngoài phụ trách- Tháng 12/2019

Lớp buổi sáng

 LỚP LỚN 2 - LỚP LỚN 4LỚP NHỠ 3 - LỚP NHỠ 4
Tuần 1
(cuối tháng 10)
Topic: ClothesTopic: Shapes
Review: T-shirt, shirt, dress, jacket, shorts, pants
New: skirt, hat
Sentence: What do you like to wear? I like ……
Review: circle, square, triangle, rectangle, star
New: heart
Sentence: What shape is it? It's a/an ….
Tuần 2Topic: ClothesTopic: Shapes
Review: T-shirt, shirt, dress, jacket, shorts, pants, skirt, hat
Sentence: What do you like to wear? I like ……
Review: circle, square, triangle, rectangle, star, heart
New: diamond
Sentence: What shape is it? It's a/an ….
Tuần 3Topic: ClothesTopic: Shapes
Review: jacket, shorts, pants, skirt, hat
New: shoes, scarf
Sentence: What do you like to wear? I like ……
Review: triangle, rectangle, star, heart, diamond
New: oval
Sentence: What shape is it? It's a/an ….
Tuần 4Topic: TransportationTopic: Body parts
New: car, bike, bus, ship, motorbike
Sentence: What transportation is it? It's a/an ……
New: eye, ear, nose, mouth, head
Sentence: What is it? It's a/an ….
Tuần 5Topic: TransportationTopic: Body parts
Review: car, bike, bus, ship, motorbike
New: train, plane
Sentence: What transportation is it? It's a/an ……
Review: eye, ear, nose, mouth, head
New: shoulder, tummy
Sentence: What is it? It's a/an ….

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết khác