A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình học Tiếng Anh - Lớp giáo viên nước ngoài phụ trách- Tháng 9/2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TiẾNG ANH
Tháng 9/2019
 LỚP LỚN
Tuần 1PhonicsTopic: Action
Review: Ii (insect, ink, igloo, iguana)
New: Jj (jet, jam, juice, jacket)
Review: draw, sing, dance, walk
New: climb, swim, catch
Sentence: What can you do? I can …..
Tuần 2PhonicsTopic: My house
Review: Ii (insect, ink, igloo, iguana)
Review: Jj (jet, jam, juice, jacket)
New: living room, bedroom, kitchen
Sentence: Where is it? It's in the living room.
Tuần 3PhonicsTopic: Action
New: Kk (kangaroo, king, kite, key)Review: living room, bedroom, kitchen
New: bathroom, dining room
Sentence: Where is it? It's in the living room.
Tuần 4PhonicsTopic: Action
Review: Kk (kangaroo, king, kite, key)
New: Ll (lion, lamp, leaf, lemon)
Review: bathroom, dining room
New: garden, garage, roof-top
Sentence: Where is it? It's in the bathroom.
   
   
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TiẾNG ANH
Tháng 9/2019
 LỚP NHỠ
Tuần 1PhonicsTopic: Toys
Nghỉ lễ 2/9Review: balloon, train, ship, kite, yoyo
New: robot, teddy bear, puzzle
Sentence: What is it? It's a/an ….
Tuần 2PhonicsTopic: Farms
Review: Ww (walk, water)
New: Xx (box, fox)
New: cat, dog, duck, cow
Sentence: What do you see? I see a/an ….
Tuần 3PhonicsTopic: Toys
Review: Xx (box, fox)
New: Yy (yoyo, yogurt)
Review: cat, dog, duck, cow
New: bird, rabbit, pig
Sentence: What do you see? I see a/an ….
Tuần 4PhonicsTopic: Toys
Review: Ww (walk, water)
New: Zz (zebra, zero)
Review: bird, rabbit, pig
New: sheep, horse, rooster
Sentence: What do you see? I see a/an ….
   
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TiẾNG ANH
Tháng 9/2019
 LỚP BÉ
Tuần 1PhonicsTopic: Shapes
Reivew: Gg (girl, goat)
New: Hh (hand, horse)
New: circle, square
Sentence: What shape is it? It's a/an …..
Tuần 2PhonicsTopic: Shapes
Reivew: Gg (girl, goat)
Review: Hh (hand, horse)
Review: circle, square
New: triangle, star
Sentence: What shape is it? It's a/an …..
Tuần 3PhonicsTopic: Shapes
Reivew: Hh (hand, horse)
New: Ii (iguana, ink)
Review: circle, square, triangle, star
Sentence: What shape is it? It's a/an …..
Tuần 4PhonicsTopic: Shapes
Reivew: Ii (iguana, ink)
New: Jj (jump, jacket)
Review: circle, square, triangle, star
New: rectangle
Sentence: What shape is it? It's a/an …..

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết khác