Vòng 2 Idol Đồrêmí

Những bạn xuất sắc giành tấm vé vào vòng 2 cuộc thi Idol Đồrêmí 2019


Nguồn: trường đồrêmí