Văn Nghệ Xuân 2020

Chiều tối qua, thứ 2 ngày 13/01/2020 trường mầm non ĐồRêMí đã tổ chức thành công đêm diễn Văn Nghệ Chào Xuân Mới 2020 do cô và trò trường MN ĐồRêMí biểu diễn 

Chiều tối qua, thứ 2 ngày 13/01/2020 trường mầm non ĐồRêMí đã tổ chức thành công đêm diễn Văn Nghệ Chào Xuân Mới 2020 do cô và trò trường MN ĐồRêMí biểu diễn