Thi Cờ Vua Thành Phố

Trường MN Đồ Rê Mí tham gia cuộc thi Cờ Vua Thành Phố

Trường MN Đồ Rê Mí tham gia cuộc thi Cờ Vua Thành Phố