Tham dự Thi Văn Nghệ Thành Phố

Hôm nay. thứ 5 ngày 09/01/2020 cô và trò trường MN ĐồRêMí ra quân tham dự Thi Văn Nghệ Thành Phố tại Cung Văn Hóa Thiếu Nhi TP Đà Nẵng

Hôm nay. thứ 5 ngày 09/01/2020 cô và trò trường MN ĐồRêMí ra quân tham dự Thi Văn Nghệ Thành Phố tại Cung Văn Hóa Thiếu Nhi TP Đà Nẵng