Idol Đồrêmí 2019

Qua nhiều vòng loại cuối cùng đã tìm ra Idol Đồrêmí 2019 năm nay^^