Hành trình Khám phá suối hoa- Đồrêmí marathon 2019

Một ngày đầy trải nghiệm thú vị của các bạn í, các con như trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn qua các hành trình khám phá này ^-^


Nguồn: trường đồrêmí