Các bé sinh nhật tháng 8-9-10

Thứ 6 ngày 28/9/2019 nhà trường tổ chức sinh nhật cho các bé có sinh nhật trong tháng 8-9 ^^-


Nguồn: Trường ĐồRêMí