Các bé nhà trẻ được đi chơi Coopmart

Các bé nhà trẻ đi Coopmart

Lần đầu tiên các bạn nhà trẻ được đi chơi,các bạn rất thích và háo hức ^-^