Đi thăm doanh trại bộ đội 971

Các bạn ấy rất thích và háo hức vì được trải nghiệm một số kỹ năng nề nếp trong quân đội


Nguồn: trường đồrêmí