Trường MN CLC Đồ Rê Mí
(+84)0236 3769666


  Thực đơn
THỰC ĐƠN THÁNG 11/2017
06-11-2017 - 9:19 am
THỰC ĐƠN THÁNG 10/2017
10-10-2017 - 9:00 am
THỰC ĐƠN THÁNG 9/2017
04-09-2017 - 3:07 pm
THỰC ĐƠN THÁNG 8/2017
01-08-2017 - 7:06 am
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2017
03-07-2017 - 3:13 pm
THỰC ĐƠN THÁNG 4/2017
04-04-2017 - 10:04 am
THỰC ĐƠN THÁNG 2/2017
07-02-2017 - 3:20 pm
THỰC ĐƠN THÁNG 1/2017
04-01-2017 - 7:15 am
THỰC ĐƠN THÁNG 12/2016
06-12-2016 - 2:56 pm
THỰC ĐƠN THÁNG 11/2016
07-11-2016 - 9:10 am
THỰC ĐƠN THÁNG 10/2016
03-10-2016 - 8:19 am
THỰC ĐƠN THÁNG 9/2016
06-09-2016 - 9:39 am
THỰC ĐƠN THÁNG 8/2016
08-08-2016 - 9:38 am
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2016
20-07-2016 - 4:48 pm
THỰC ĐƠN THÁNG 5/2016
17-05-2016 - 7:26 am
THỰC ĐƠN THÁNG 4/2016
31-03-2016 - 9:34 am
THỰC ĐƠN THÁNG 3/2016
01-03-2016 - 4:51 pm
THỰC ĐƠN THÁNG 2/2016
15-02-2016 - 8:46 am
THỰC ĐƠN THÁNG 1/2016
12-01-2016 - 9:50 am
THỰC ĐƠN THÁNG 12/2015
07-12-2015 - 10:41 am
  THỰC ĐƠN THÁNG 9 /2015
  THỰC ĐƠN THÁNG 8 /2015 TUẦN 1(Từ 3/8 đến 8/8) - TUẦN 2 (Từ 10/8 đến 15/8) - TUẦN 3(Từ 17/8 đến 22/8)
  THỰC ĐƠN THÁNG 7 /2015
  TUẦN 1(từ 01/06 - 06/06) - TUẦN 2 (từ 08/06 - 13/06) -TUẦN 3 (từ 15/06 - 20/06) -TUẦN 4 (từ 22/06 -
  TUẦN 1(từ 06/05 - 11/05) - TUẦN 2 (từ 13/05 - 18/05) -TUẦN 3(từ 20/05 - 25/05) -TUẦN 4 (từ 27/05 - 3
  THỰC ĐƠN TUẦN 1 (30/03 - 05/04) TUẦN 2 (06/04 - 11/04) TUẦN 3 (13/04 - 17/04) TUẦN 4 (20/04 - 25/04)
  THỰC ĐƠN TUẦN 1 (02/03 - 07/03) TUẦN 2 (09/03 - 14/03) TUẦN 3 (16/03 - 21/03) TUẦN 4 (23/03 - 28/03)
  THỰC ĐƠN TUẦN 1 ( 01/12 - 06/12) , TUẦN 3 (08/12 - 13/12) & TUẦN 5 (29/12/14 - 3/1/2015)
  Thực đơn tuần 2 và tuần 4 tháng 10/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 10/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 09/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 09/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 09/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 09/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 08/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 08/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 08/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 08/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 07/2014
  THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 07/2014
Xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels.