Trường MN CLC Đồ Rê Mí
(+84)0236 3769666


  Ngành giáo dục mầm non
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2014 - 2015
23-09-2014 - 10:14 pm
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2013 - 2014
23-09-2014 - 8:39 pm
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2014 - 2015
23-09-2014 - 11:42 am
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM BẬC HỌC MN NĂM HỌC 2014 - 2015
18-09-2014 - 2:35 pm
NHIỆM VỤ BẬC HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2014 - 2015
18-09-2014 - 2:27 pm
BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI
13-12-2013 - 10:33 am
QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
13-12-2013 - 10:39 am
LUẬT GIÁO DỤC MẦM NON
13-12-2013 - 10:40 am
ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON
26-11-2013 - 2:08 pm
Xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels.