Trường MN CLC Đồ Rê Mí
(+84)0236 3769666


  Thông tin giáo dục
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM BẬC HỌC MN NĂM HỌC 2014 - 2015
18-09-2014 - 2:39 pm
NHIỆM VỤ BẬC HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2014 - 2015
18-09-2014 - 2:31 pm
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015
27-08-2014 - 7:15 am
KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015
29-07-2014 - 8:38 am
CẤM DẠY CHỮ Ở BẬC MẦM NON - BÀI TOÁN KHÓ GIẢI
16-12-2013 - 8:35 am
Xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels.