Trường MN CLC Đồ Rê Mí
(+84)0236 3769666


  Chương trình học
Chương Trình Học Anh Văn vs Giáo viên nước ngoài Tháng 3
27-03-2018 - 11:11 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC ANH VĂN THÁNG 1/2018 - TUẦN 2 và 3
16-01-2018 - 9:43 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC ANH VĂN THÁNG 1/2018 - TUẦN 1
03-01-2018 - 4:24 pm
04-10-2016 - 9:10 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10 - KHỐI NHÀ TRẺ
04-10-2016 - 9:09 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10 - KHỐI LỚP BÉ
04-10-2016 - 9:07 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 10 - KHỐI LỚP LỚN
03-10-2016 - 4:54 pm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9 - KHỐI NHÀ TRẺ
19-09-2016 - 3:13 pm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9 - KHỐI LỚP LỚN
19-09-2016 - 3:03 pm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9 - KHỐI LỚP BÉ
19-09-2016 - 2:38 pm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 9 - KHỐI LỚP NHỠ
19-09-2016 - 11:16 am
1 SỐ BÀI THƠ CHO BÉ
29-08-2016 - 4:22 pm
LỊCH HOẠT ĐỘNG
07-05-2016 - 3:39 pm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4 - KHỐI LỚP NHÀ TRẺ
04-04-2016 - 7:58 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4 - KHỐI LỚP BÉ
04-04-2016 - 7:56 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4 - KHỐI LỚP NHỠ
04-04-2016 - 7:54 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 4 - KHỐI LỚP LỚN
04-04-2016 - 7:51 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MG LỚN THÁNG 12/2015
10-12-2015 - 8:52 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP MG NHỠ THÁNG 12/2015
10-12-2015 - 8:48 am
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO LỚN - THÁNG 11/2015
03-11-2015 - 10:35 am
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO BÉ - THÁNG 11/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP NHÀ TRẺ - THÁNG 11/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC ANH VĂN THÁNG 11/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO LỚN THÁNG 10/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP NHỠ THÁNG 10/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC ANH VĂN THÁNG 10/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO NHỠ THÁNG 9/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO BÉ THÁNG 9 /2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC ANH VĂN THÁNG 9/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO LỚN - THÁNG 8/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO NHỠ - THÁNG 8/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO BÉ - THÁNG 8/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP NHÀ TRẺ - THÁNG 8/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC ANH VĂN THÁNG 8/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC ANH VĂN THÁNG 7/2015
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP NHÀ TRẺ
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO NHỠ
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO BÉ
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHỐI LỚP MẪU GIÁO LỚN
  CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 6 CỦA CÁC KHỐI LỚP
Xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels.