Trường MN CLC Đồ Rê Mí
(+84)0236 3769666


  Thông báo
THÔNG BÁO SINH NHẬT THÁNG 10 VÀ 11
29-11-2018 - 2:49 pm
THÔNG BÁO SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 8 & 9 /2018
13-09-2018 - 9:24 am
THÔNG BÁO SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 2,3 và 4/2018
04-04-2018 - 9:12 am
THÔNG BÁO SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 12 & 1 /2018
17-01-2018 - 8:49 am
TỔ CHỨC SINH NHẬT CÁC BÉ THÁNG 10 VÀ 11
28-11-2017 - 4:16 pm
  Thông tin tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2015 - 2016
24-06-2015 - 8:19 am
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
13-08-2015 - 9:59 am
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
25-11-2013 - 3:29 pm
  Sức khỏe dinh dưỡng
THỰC ĐƠN THÁNG 11/2017
06-11-2017 - 9:19 am
THỰC ĐƠN THÁNG 10/2017
10-10-2017 - 9:00 am
THỰC ĐƠN THÁNG 9/2017
04-09-2017 - 3:07 pm
THỰC ĐƠN THÁNG 8/2017
01-08-2017 - 7:06 am
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2017
03-07-2017 - 3:13 pm
Xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels.