Trường MN CLC Đồ Rê Mí
(+84)0511 3769666

 


  Thông tin tuyển sinh
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2015 - 2016
24-06-2015 - 8:19 am
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
13-08-2015 - 9:59 am
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
25-11-2013 - 3:29 pm
  Thông báo
THÔNG BÁO HỘI THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 2016 - 2017
21-10-2016 - 3:14 pm
THÔNG BÁO SINH NHẬT THÁNG 8, 9 VÀ 10
06-10-2016 - 7:30 am
THÔNG BÁO NGÀY HỘI " NƯỚC".
29-08-2016 - 3:49 pm
THI VẬN ĐỘNG TINH THÁNG 8
08-08-2016 - 3:13 pm
THÔNG BÁO ANH VĂN ĐẠI TRÀ
20-07-2016 - 3:24 pm
  Sức khỏe dinh dưỡng
THỰC ĐƠN THÁNG 11/2016
07-11-2016 - 9:10 am
THỰC ĐƠN THÁNG 10/2016
03-10-2016 - 8:19 am
THỰC ĐƠN THÁNG 9/2016
06-09-2016 - 9:39 am
THỰC ĐƠN THÁNG 8/2016
08-08-2016 - 9:38 am
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2016
20-07-2016 - 4:48 pm 

Xem tốt nhất với trình duyệt Firefox và độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels.